Bewegen en Sport

Veel onderwerpen

We bieden een speciale portal voor docenten aan om bij te blijven. In dit portal worden niet alleen cursussen voor na- en bijscholing aangeboden, maar ook cursussen die zich bijvoorbeeld richten op juridische problemen en de inrichting van accommodaties.

Grote vrijheid

Ons vak biedt een enorm grote vrijheid in vergelijking met de meeste andere vakken die worden aangeboden. De exameneisen zijn in vergelijking met andere vakken relatief vaag. Met de nieuwe curriculumvernieuwing zal dat niet anders zijn. Dat betekent dat docenten en secties voor een groot deel een eigen invulling aan de leerstof kunnen geven. Dat is een geweldig pluspunt.

Video

Het is duidelijk: video wordt steeds belangrijker in ons onderwijs. Een website die je gemakkelijk zelf kunt beheren en die overal video-lesmateriaal  mogelijk maakt, biedt dan ook een enorme toegevoegde waarde.

Gericht op leerling

De cursussen die we in ons portal aanbieden zijn allereerst gericht op het lesgeven. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de verschillende overzichtscursussen: overzicht didactiek, overzicht pedagogie, overzicht motoriek en overzicht anatomie en fysiologie. Daarnaast zijn er specifieke cursussen over bijvoorbeeld beweegidentiteit, het nieuwe curriculum en kiezen van de favoriete sport.

Gericht op docent

Je denkt misschien dat ChatGPT voor de LO-docent niet interessant is, maar niets is minder waar. We geven allereerst aan wat je met ChatGPT allemaal kunt doen en dan focussen we ons op het gebruik van ChatGPT in ons vakgebied. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld cursussen over gezondheidsproblemen die je als docent kunt ervaren en problemen waar je als docent juridisch mee te maken kunt krijgen.

Gericht op school

Naast de cursussen die specifiek op de docent zijn gericht bieden we cursussen aan die gericht zijn op onderwerpen waar de school mee te maken heeft als het om het vak lichamelijke vorming gaat. Denk maar aan cursussen over de accommodaties die een school aanbiedt en speciale mogelijkheden zoals het verkrijgen van het label “Gezonde School”.

Gericht op aanpassen site

In dit gedeelte geven we cursussen hoe je de site zelf vorm kunt geven. Bij al deze cursussen staat in de hoek rechtsboven een hamertje. om aan te geven dat het hier om een speciale categorie gaat. Je vindt hier ook pdf bestanden met alle originele teksten van 3 complete leerboeken. Hieruit kun je ideeën halen en teksten kopiëren.