Portal voor de leerling

Bij het kennismakingspakket voor de sectie, krijg je direct een gepersonaliseerde site voor de school. Die site is de leerportal voor de leerling. Je hebt hierbij de mogelijkheid om deze voorgeïnstalleerde site direct volgens je eigen wensen aan te passen. Daarvoor is geen programmeerkennis nodig.

Naast veel bronmateriaal bieden we tevens de inhoud aan van een aantal bekende LO-leerboeken die je naar eigen inzicht kunt gebruiken voor deze portal.

Portal voor de docent

Voor de docent bieden we ook een portal aan. Hierin zijn onder andere na- en bijscholingscursussen opgenomen.

Het gaat allereerst om cursussen die gericht zijn op de belangrijkste onderdelen van ons vak. Daarnaast wordt veel materiaal aangeboden die je voor de leerlingenportal kunt gebruiken.

En tot slotte zijn er onderwerpen zoals; maken van video’s, gebruik van ChatGPT (voor onder andere het maken van sportillustraties, opstellen van proefwerken, organiseren van  toernooien) en juridische kwesties.
Ook wordt aangegeven hoe je de leerlingenportal kunt aanpassen.

Bezoek de docentenportal

docentenportal